जि.वि.सको भुपु कर्मचारीहरुको बारेमानाम पद टेलिफोन स्थायी ठेगाना विस्तृत हेर्न
किरणप्रसाद कोईराला योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत ९८४६०५९३४९ पोखरा विस्तृत हेर्नुहोस
शिवप्रसाद रिजाल स्थानीय विकास अधिकारी ९८५७६-३०४३० विस्तृत हेर्नुहोस
महेश शर्मा योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत ९८४७६-३२९२७ कुश्मा नगरपालिका-१, पाङ्ग विस्तृत हेर्नुहोस

Skip to toolbar